2018

Swedish archipelago

Knowit publikuje swój pierwszy roczny raport klimatyczny. Raport został sporządzony zgodnie z Greenhouse Gas (GHG) Protocol, międzynarodowym standardem sprawozdawczości, stosowanym podczas szacowania wpływu przedsiębiorstw na klimat, w tym w zakresie celów 1, 2 i 3.  

Mapa drogowa stworzenia Szwecji bez surowców kopalnych. W ciągu 2018 roku wraz z około 40 innymi firmami z sektora doradztwa w zakresie cyfryzacji pracowaliśmy nad stworzeniem mapy drogowej dla naszego sektora, który ma stać się niezależny od surowców kopalnych, przyjazny dla klimatu i konkurencyjny. Plan został sporządzony na prośbę szwedzkiego rządu, w ramach inicjatywy tworzenia Szwecji bez surowców kopalnych (Fossil-Free Sweden). 

2019

Man on beach with a smartphone

Knowit zostaje uznany za firmę neutralną klimatycznie zgodnie z PAS 2060. Obliczenia w raportach klimatycznych są wykonywane zgodnie z normą dotyczącą neutralności klimatycznej pod nazwą PAS 2060. Neutralność klimatyczna jest sprawdzania i potwierdzana przez ZeroMission zgodnie z normą. Na podstawie raportów klimatycznych oraz dzięki aktywnym działaniom, świadomym wyborom i kompensacji emisji dwutlenku węgla, 1 stycznia 2019 Knowit został uznany za firmę neutralną klimatycznie. 

Przekazanie szwedzkiemu rządowi mapy drogowej odchodzenia firmy doradczej od surowców kopalnych. Jednym z aspektów mapy drogowej było zobowiązanie do zmniejszenia o połowę emisji CO2 z naszej działalności do roku 2030 w porównaniu z rokiem 2018 oraz do całkowitego odejścia od surowców kopalnych nie później niż do roku 2045. Aby osiągnąć ten cel, musimy między innymi zmniejszyć liczbę przelotów samolotami i wydłużyć okres eksploatacji komputerów i telefonów komórkowych. 

2021

spiral building

Knowit zostaje aktywnym członkiem stowarzyszenia branżowego non-profit Digitaliseringskonsulterna (konsultanci ds. cyfryzacji), które zrzesza firmy konsultingowe popierające mapę drogową odchodzenia od surowców kopalnych i ambitny program ochrony klimatu. Celem stowarzyszenia jest współpraca i pomoc społeczeństwu w dostrzeganiu i wykorzystywaniu możliwości cyfryzacji do napędzania szybkich zmian klimatycznych. Stowarzyszenie musi aktywnie działać, aby wspierać politykę, biznes i sektor publiczny w zrozumieniu, w jaki sposób Szwecja poprzez cyfryzację, projektowanie, zarządzanie zmianą i innowacje może szybko przekształcić się w wolne od surowców kopalnych, opiekuńcze państwo, czego efektem będzie większa konkurencyjność i wzrost. 

Knowit zostaje partnerem inicjatywy Exponential Roadmap Initiative. Knowit stawia kolejny krok w długoterminowych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, stając się partnerem wspierającym Exponential Roadmap Initiative. Partnerstwo to oznacza, że Knowit działa zgodnie z wytycznymi 1.5°C Business Playbook i zamierza stale wspierać klientów we włączaniu ochrony klimatu do ich strategii biznesowych i transformacji cyfrowej. Partnerstwo ma na celu przyczynienie się do zmniejszenia o połowę globalnej emisji przed 2030 rokiem, jako krok w kierunku zerowej emisji netto, a także do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia.

suv car in norway

Knowit dołącza do kampanii ONZ „Race to Zero”. Dzięki partnerstwu z Exponential Roadmap, Knowit dołącza do globalnej kampanii klimatycznej ONZ „Race to Zero”.  

Knowit dołącza do UN Global Compact (UNGC). Jako członek UNGC zobowiązujemy się do aktywnej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju i corocznego składania raportów z naszych postępów do ONZ. Członkostwo wiąże się również z odpowiedzialnością za promowanie 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz dziesięciu zasad związanych z międzynarodowymi konwencjami dotyczącymi praw człowieka, prawa pracy, ochrony środowiska i walki z korupcją. 

 

2022

mushroom picking

Knowit wdraża w raporcie na temat zrównoważonego rozwoju model prezentacji informacji oparty na czterech filarach i opracowanych przez Exponential Roadmap wytycznych 1.5°C Business Playbook, co stanowi ilustrację ambicji, strategie i postępów firmy w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Knowit przyłącza się do inicjatywy Science Based Target initiative (SBTi)  i wyznacza sobie cele oparte na podstawach naukowych: zobowiązuje się do zmniejszenia bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych (GHG) z zakresu 1 i 2 o 50% do 2030 roku w stosunku do roku bazowego. Knowit zobowiązuje się również do zmniejszenia absolutnego emisji z zakresu 3 z zakupionych towarów i usług, podróży służbowych i dojazdów pracowników o 50% w tych samych ramach czasowych. 

Knowit decyduje się na kompensację klimatyczną o kolejne 10 procent ponad to, co jest potrzebne do osiągnięcia neutralności klimatycznej zgodnie ze standardem PAS 2060. Oznacza to, że Knowit jest firmą przyjazną dla klimatu od 1 stycznia 2022 r.

Ponadto Knowit wprowadza nowy cel w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wynika on ze zobowiązania firmy do aktywnego wdrażania Agendy 2030 ONZ i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnego wpływu na środowisko i klimat. Do 2030 roku 80% sprzedaży netto Knowit będzie przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego z celów zrównoważonego rozwoju ONZ, w obszarze, w którym Knowit może dokonać największej zmiany. W 2021 roku 67% sprzedaży netto przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego z dziewięciu celów zrównoważonego rozwoju ONZ, w obszarze, w którym Knowit może dokonać największej zmiany. Spośród 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ Knowit wybrał cele 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 i 16.

2023

Mosse

Firma Knowit zobowiązała się do wyznaczenia długoterminowych celów w zakresie emisji CO2 firmy na podstawie inicjatywy Science Based Targets Corporate Net-Zero Standard. Oznacza to, że najpóźniej do 2030 r. uzupełnimy nasz poprzedni cel zmniejszenia o połowę emisji CO2 o długoterminowy cel redukcji emisji do 2050 r. wraz z planem zarządzania ewentualną emisją CO2, która nam pozostanie. Aby uzyskać więcej informacji na temat standardu i tego, co oznacza nasze zaangażowanie, zobacz https://sciencebasedtargets.org/net-zero

Skontaktuj się z nami
Joakim Pilborg
Head of Sustainability

Do góry