Przejdź do głównej zawartości
Do strony głównej Knowit

Global Compact i cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Jesteśmy członkiem UN Global Compact (UNGC) i pracujemy nad promowaniem 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz dziesięciu zasad dotyczących praw człowieka, prawa pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji.

The Sustainable Development Goals (SDGs) logos.

Członek UN Global Compact

Jako członek UN Global Compact, największej na świecie inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, mającej na celu wzmocnienie społecznej odpowiedzialności biznesu, zobowiązaliśmy się do aktywnej pracy nad kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem i corocznego składania ONZ raportów z postępów naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Członkostwo wiąże się również z odpowiedzialnością za promowanie 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz wdrażanie dziesięciu zasad odpowiedzialności biznesowej. 

- Poprzez członkostwo demonstrujemy nasze wsparcie dla UN Global Compact i zobowiązujemy się do poprawy naszych działań operacyjnych, tak aby zasady ONZ przenikały do naszej strategii, kultury i codziennej pracy – mówi Joakim Pilborg, szef działu zrównoważonego rozwoju w Knowit. 

W tych obszarach nasz wpływ jest największy

Kwestią oczywistą jest to, że Knowit chroni prawa człowieka, warunki pracy, środowisko i zwalcza wszelkie formy korupcji. Jest to coś, nad czym pracowaliśmy przez długi czas. Zidentyfikowaliśmy dziewięć z 17 globalnych celów zrównoważonego rozwoju ONZ, w obszarze których nasz wpływ jest największy. 

  • Cel 3: Zdrowie i wysoka jakość życia 
  • Cel 4: Edukacja na wysokim poziomie 
  • Cel 5: Równość płci 
  • Cel 7: Przystępna cenowo czysta energia 
  • Cel 9: Przemysł, innowacje i infrastruktura 
  • Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności 
  • Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja 
  • Cel 13: Działania na rzecz klimatu 
  • Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje 

Projekty referencyjne, w których Knowit przyczynił się do osiągnięcia znaczących korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju 

""
""
""

Tematy powiązane

Wizja, strategia i cele zrównoważonego rozwoju

Global Compact i cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Nasza droga do Knowit wolnego od surowców kopalnych

Interesariusze i najważniejsze kwestie

Skanowanie horyzontu

GRI, raport klimatyczny i certyfikacja zarządzania środowiskowego

Nasza polityka

Raport roczny i raport na temat zrównoważonego rozwoju (ENG)