Przejdź do głównej zawartości
Do strony głównej Knowit

Nasza praca na rzecz zrównoważonego rozwoju

Pracując nad rozwiązaniami w zakresie cyfryzacji i innowacji przyczyniamy się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Tutaj możesz przeczytać o naszym wkładzie w tworzenie bardziej zrównoważonej przyszłości.

""

Wizja, strategia i cele zrównoważonego rozwoju

Ogólnym celem zrównoważonego rozwoju Knowit jest wdrażanie Agendy 2030 ONZ i rozwój społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnego wpływu na środowisko i klimat oraz przeciwdziałania wykluczeniu. Cele te chcemy realizować wspólnie z naszymi klientami i partnerami. 

Wizja, strategia i cele zrównoważonego rozwoju

Global Compact i cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Jesteśmy członkiem UN Global Compact (UNGC) i pracujemy nad promowaniem 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz dziesięciu zasad dotyczących praw człowieka, prawa pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Global Compact i cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Nasza droga do Knowit wolnego od surowców kopalnych

Tutaj możesz zobaczyć nasze kamienie milowe na drodze od firmy neutralnej klimatycznie w 2019 roku, do Knowit bez surowców kopalnych do 2045 roku. 

Nasza droga do Knowit wolnego od surowców kopalnych

""
""

Interesariusze i najważniejsze kwestie

Analiza istotności w Knowit jest podstawą włączenia zrównoważonego rozwoju do strategii i sprawozdawczości firmy. Jest ona przeprowadzana w celu identyfikacji najważniejszych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem i wskazuje obszary, na których powinniśmy się skoncentrować. 

Interesariusze i najważniejsze kwestie

GRI, roczny raport klimatyczny i certyfikacja zarządzania środowiskowego

Tutaj znajdziesz naszą ocenę śladu klimatycznego zgodnie z protokołem Greenhouse Gas Protocol (GHG) oraz certyfikację zarządzania środowiskowego zgodnie z ISO 14001:2015. Raporty sporządzamy zgodnie ze standardami GRI.

GRI, roczny raport klimatyczny i certyfikacja zarządzania środowiskowego

Nasza polityka

Kodeks etyczny Knowit, kodeks etyczny dostawcy, polityka równości i różnorodności, polityka środowiska pracy oraz polityka środowiskowa regulują i opisują naszą pracę w obszarze zrównoważonego rozwoju. Wytyczne i dokumenty dotyczące naszej polityki znajdziesz tutaj. 

Nasza polityka

Jesteśmy twórcami zrównoważonej przyszłości

Dzięki naszym rozwiązaniom cyfrowym, wspólnie z klientami i partnerami, umożliwiamy rozwój całego społeczeństwa. Naszą pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju podsumowujemy w raporcie rocznym. Można tam znaleźć szczegółowe informacje o tym, jak pracujemy na rzecz zapewniania zdrowego środowiska pracy, równości płci, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla – i wiele więcej. Można również skontaktować się z nami i zgłosić pytania dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy twórcami zrównoważonej przyszłości