Przejdź do głównej zawartości
Do strony głównej Knowit

Interesariusze i najważniejsze kwestie

Analiza istotności w Knowit jest podstawą włączenia zrównoważonego rozwoju do strategii i sprawozdawczości firmy.

Kwestie najważniejsze dla Knowit

Kluczem do pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, która przyczynia się do długoterminowego tworzenia wartości, jest zrozumienie otaczającego świata i oczekiwań interesariuszy w czasach ciągłych zmian. Stosowany przez Knowit proces oceny istotności, mający na celu identyfikację najważniejszych kwestii, wspiera ustalanie priorytetów wśród kwestii zrównoważonego rozwoju, na których Knowit powinien się skoncentrować. 

Ta analiza zmian społecznych, na które Knowit i jego interesariusze mogą wpływać, stanowi podstawę włączenia zagadnień zrównoważonego rozwoju do strategii firmy i jej sprawozdań. Pełna analiza istotności przeprowadzana jest co dwa lata, a w międzyczasie dokonywany jest przegląd i drobniejsze korekty.  

Analiza istotności

W ciągu 2021 roku przeprowadzono pełną analizę istotności, obejmującą następujące etapy: 

  1. Koncentracja na przyszłości: Nawigacja 2030 i wyznaczanie standardów dla konkurencji.
  2. Identyfikacja i nadanie wag istotnym obszarom zrównoważonego rozwoju.
  3. Pogłębione wywiady z przedstawicielami firmy i interesariuszami w celu potwierdzenia zidentyfikowanych obszarów zrównoważonego rozwoju i ich wag.
  4. Wpływ na łańcuch wartości Knowit.
  5. Wpływ na strategię i komunikację w firmie
""

Tematy powiązane

Wizja, strategia i cele zrównoważonego rozwoju

Global Compact i cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Nasza droga do Knowit wolnego od surowców kopalnych

Interesariusze i najważniejsze kwestie

Skanowanie horyzontu

GRI, raport klimatyczny i certyfikacja zarządzania środowiskowego

Nasza polityka

Raport roczny i raport na temat zrównoważonego rozwoju (ENG)