Przejdź do głównej zawartości
Do strony głównej Knowit

Skanowanie horyzontu

W naszym skanowaniu horyzontu wskazujemy na cztery obszary, które wyraźnie wpływają na planetę i wszystkich, którzy na niej mieszkają.

Nawigacja 2030

Kluczem do pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, która przyczynia się do długoterminowego tworzenia wartości, jest zrozumienie otaczającego świata i oczekiwań interesariuszy w czasach dynamicznych zmian. 

Stosowany przez Knowit proces oceny istotności, mający na celu identyfikację najważniejszych kwestii, wspiera ustalanie priorytetów wśród kwestii zrównoważonego rozwoju, na których Knowit powinien się skoncentrować. Pierwszym krokiem jest skanowanie horyzontu, które nazywamy „Nawigacją 2030”, wskazujące cztery obszary, które wyraźnie wpływają na planetę i wszystkich jej mieszkańców. 

  1. Ograniczenia wzrostu
  2. Zmiana demograficzna 
  3. Połączony świat 
  4. Zmiana środowiska naturalnego 
""
""
""
""

Tematy powiązane

Wizja, strategia i cele zrównoważonego rozwoju

Global Compact i cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Nasza droga do Knowit wolnego od surowców kopalnych

Interesariusze i najważniejsze kwestie

Skanowanie horyzontu

GRI, raport klimatyczny i certyfikacja zarządzania środowiskowego

Nasza polityka

Raport roczny i raport na temat zrównoważonego rozwoju (ENG)