Przejdź do głównej zawartości
Do strony głównej Knowit

Nasze zasady

Ważne jest dla nas, aby mieć w pracy konkretne ramy dla naszych wysiłków na rzecz bycia najlepszym pracodawcą, jakim tylko możemy być. Z tego powodu posiadamy szereg wewnętrznych rozporządzeń, które wraz z przepisami zewnętrznymi tworzą podstawę dla naszych działań.

Kodeks postępowania

Nasza kultura korporacyjna opiera się na podstawowych wartościach dotyczących zrównoważonego społeczeństwa i jest tworzona we współpracy między odpowiedzialnymi menedżerami i pracownikami oraz w oparciu o poszanowanie wartości i godności każdej osoby, a także otwartości i szczerości.

Kodeks postępowania (pdf)

Polityka dotycząca komunikacji

Komunikacja jest ważnym zagadnieniem strategicznym zarówno dla pracowników, jak i kadry kierowniczej w Knowit. Nadrzędnym celem komunikacji Knowit jest wspieranie wizji i celów biznesowych oraz wzmacnianie wizerunku Knowit jako zorientowanego na klienta partnera w dziedzinie cyfryzacji oraz godnego zaufania pracodawcy.

Polityka dotycząca komunikacji (pdf)

Polityka dotycząca środowiska naturalnego

W swojej codziennej pracy nasi pracownicy, podwykonawcy i inne osoby pracujące pod naszym kierownictwem w naszych biurach powinni być świadomi pozytywnego i negatywnego wpływu firmy na środowisko oraz dążyć do minimalizacji negatywnego wpływu.

Polityka dotycząca środowiska naturalnego (pdf)

Polityka równości i różnorodności

Poprzez informowanie będziemy zwiększać świadomość w kwestiach równości i dążyć do otwartej postawy i równego traktowania w całej korporacji.

Polityka równości i różnorodności (pdf)

Polityka bezpieczeństwa informacji

Celem polityki bezpieczeństwa informacji jest ochrona naszych klientów, Knowit jako firmy, naszej marki, naszych pracowników i naszych działań przed zakłóceniami, a także zmniejszenie zagrożeń i szkód poprzez zapobieganie i minimalizowanie wpływu niepożądanych zdarzeń lub incydentów.

Polityka bezpieczeństwa informacji (pdf)

Plan działania mający na celu przeciwdziałanie obraźliwej dyskryminacji i molestowaniu

Knowit ma zero tolerancji dla obraźliwej dyskryminacji i wszelkich form molestowania. Plan działania opisuje środki podjęte w celu zapobiegania obraźliwej dyskryminacji, molestowaniu i molestowaniu seksualnemu. Obejmuje on również procedury dotyczące sposobu zarządzania i rozpatrywania zgłoszeń lub oświadczeń dotyczących takich incydentów.

Plan działania mający na celu przeciwdziałanie złemu samopoczuciu związanemu ze stresem

Zły stan zdrowia związany ze stresem jest coraz częstszy w życiu społecznym. Niniejszy plan działania opisuje, w jaki sposób pracujemy w Knowit nad zapobieganiem chorobom związanym ze stresem oraz w jaki sposób pracujemy nad rehabilitacją osób, które przebywają na zwolnieniu lekarskim z powodu stresu.

Polityka prywatności

W naszej polityce prywatności opisujemy przetwarzanie danych osobowych, które ma miejsce w ramach naszej działalności, cel przetwarzania, podstawy prawne przetwarzania, podmioty, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe oraz Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych.

Polityka prywatności (pdf)

Polityka jakości

Polityką Knowit jest wprowadzanie na rynek i dostarczanie usług, rozwiązań i systemów wyłącznie o takiej jakości, aby spełniały one oczekiwania każdego klienta oraz zasługiwały i zdobywały jego pełne zaufanie. W ten sposób klient uzyskuje wartościowe i skuteczne rozwiązania swoich problemów.

Polityka jakości (pdf)

Polityka ochrony środowiska w miejscu pracy

Żaden pracownik nie powinien być narażony na choroby fizyczne lub psychiczne lub doznawać obrażeń w wyniku swojej pracy. Jeśli tak się stanie, Knowit jako pracodawca jest przygotowany do odpowiedniego postępowania w takiej sytuacji i pomocy poszkodowanym.

Polityka ochrony środowiska w miejscu pracy (pdf)

Kodeks postępowania dostawcy

Kultura korporacyjna Knowit opiera się na podstawowych wartościach zrównoważonego społeczeństwa i powstaje podczas spotkania rzetelnej kadry kierowniczej i pracowników oraz opiera się na poszanowaniu wartości i godności każdego człowieka, jak również na otwartości i szczerości. W niniejszym dokumencie opisujemy, co to oznacza w praktyce w odniesieniu do naszych dostawców.

Kodeks postępowania dostawcy (pdf)