Przejdź do głównej zawartości
Do strony głównej Knowit

Nasza droga do Knowit wolnego od surowców kopalnych

Tutaj możesz zobaczyć nasze kamienie milowe na drodze od firmy neutralnej klimatycznie w 2019 roku, do Knowit wolnego od surowców kopalnych do 2045 roku.

""
""

Tematy powiązane

Wizja, strategia i cele zrównoważonego rozwoju

Global Compact i cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Nasza droga do Knowit wolnego od surowców kopalnych

Interesariusze i najważniejsze kwestie

Skanowanie horyzontu

GRI, raport klimatyczny i certyfikacja zarządzania środowiskowego

Nasza polityka

Raport roczny i raport na temat zrównoważonego rozwoju (ENG)