Przejdź do głównej zawartości
Do strony głównej Knowit

Zrównoważony rozwój

Rola Knowit jako wiodącej firmy konsultingowej w sektorze cyfryzacji zyskuje na znaczeniu z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Tutaj możesz przeczytać, jak przyczyniamy się do kreowania bardziej zrównoważonej i humanitarnej przyszłości.

""
""

Wizja, strategia i cele zrównoważonego rozwoju

Ogólnym celem zrównoważonego rozwoju Knowit jest wdrażanie Agendy 2030 ONZ i rozwój społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnego wpływu na środowisko i klimat oraz przeciwdziałania wykluczeniu. Cele te chcemy realizować wspólnie z naszymi klientami i partnerami. 

Wizja, strategia i cele zrównoważonego rozwoju

Nasza praca na rzecz zrównoważonego rozwoju

Pracując nad rozwiązaniami w zakresie cyfryzacji i innowacji przyczyniamy się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Tutaj możesz przeczytać o naszym wkładzie w tworzenie bardziej zrównoważonej przyszłości. 

Global Compact i cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Nasza droga do Knowit wolnego od surowców kopalnych

Interesariusze i najważniejsze kwestie

Skanowanie horyzontu

GRI, raport klimatyczny i certyfikacja zarządzania środowiskowego


Jesteśmy twórcami zrównoważonej przyszłości

Dzięki naszym rozwiązaniom cyfrowym, wspólnie z klientami i partnerami, umożliwiamy rozwój całego społeczeństwa. Naszą pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju podsumowujemy w raporcie rocznym. Można tam znaleźć szczegółowe informacje o tym, jak pracujemy na rzecz zapewniania zdrowego środowiska pracy, równości płci, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla – i wiele więcej. Można również skontaktować się z nami i zgłosić pytania dotyczące zrównoważonego rozwoju. 

Raport roczny i raport na temat zrównoważonego rozwoju (ENG)

""
""

Nasze raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju opierają się na czterech filarach

Knowit współpracuje z Exponential Roadmap Initiative. Ich 1.5°C Business Playbook to solidny przewodnik dla firm każdej wielkości, które chcą aktywnie działać na rzecz osiągnięcia celu 1,5 stopnia. Knowit wykorzystuje cztery filary przewodnika do tworzenia raportów nie tylko na temat negatywnego i pozytywnego wpływu firmy na klimat, ale także ogółu prac w obszarze zrównoważonego rozwoju.