hand holding compass

Nawigacja 2030

Kluczem do pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, która przyczynia się do długoterminowego tworzenia wartości, jest zrozumienie otaczającego świata i oczekiwań interesariuszy w czasach dynamicznych zmian. 

Stosowany przez Knowit proces oceny istotności, mający na celu identyfikację najważniejszych kwestii, wspiera ustalanie priorytetów wśród kwestii zrównoważonego rozwoju, na których Knowit powinien się skoncentrować. Pierwszym krokiem jest skanowanie horyzontu, które nazywamy „Nawigacją 2030”, wskazujące cztery obszary, które wyraźnie wpływają na planetę i wszystkich jej mieszkańców. 

 

  1. Ograniczenia wzrostu 
  2. Zmiana demograficzna 
  3. Połączony świat 
  4. Zmiana środowiska naturalnego 
forest

1. Ograniczenia wzrostu

W nadchodzącej dekadzie nierównowaga między podażą a popytem na zasoby naturalne pogłębi się. Jest to poważne zagrożenie dla zrównoważonego społeczeństwa, ale także szansa biznesowa dla Knowit, ponieważ zwiększy to zapotrzebowanie na cyfryzację w ogóle, a na rozwiązania z zakresu gospodarki cyrkularnej w szczególności. Zaostrzające się braki żywności, wody i energii stanowią zagrożenie dla społeczeństwa i stwarzają ryzyko niepokojów, głodu iw najgorszym przypadkuwojny. 

old tech

2. Zmiana demograficzna

Szacuje się, że w 2030 roku 25% osób w wieku od 25 do 64 lat pracujących w Szwecji będzie urodzonych poza Szwecją. W świecie zachodnim prace na rzecz zapewnienia równości przebiegają w różnym tempie, ale wydaje się, że kraje skandynawskie są w stanie osiągnąć równość społeczeństwa przed 2030 rokiem. 

Ludność świata starzeje się, ponieważ ludzie żyją coraz dłużej. Przewiduje się, że starzenie się populacji spowoduje zwiększenie kosztów opieki zdrowotnej i emerytur. Knowit posiada wielu klientów w sektorze publicznym, który według przewidywań będzie miał sukcesywnie mniejszą siłę ekonomiczną ze względu na stopniowo rosnące koszty społeczne, związane ze starzeniem się społeczeństwa, chorobami i zmianami klimatycznymi. Jednocześnie stwarza to nowe możliwości biznesowe dla Knowit, ponieważ firma może przyczynić się do tworzenia cyfrowych usług i produktów, które pomogą zwiększyć efektywność i zrównoważony rozwój w sektorze publicznym. 

woman with phone and laptop

3. Połączony świat

Rozwój w kierunku połączonego świata można podsumować jako cyfryzację i automatyzację, które przyspieszają wprowadzanie innowacji, ponieważ dzielenie się nowymi pomysłami odbywa się łatwiej i szybciej. Nowe technologie nie tylko zmieniają nasz sposób życia, ale także wpływają na nasze wartości i relacje. 

Trwa globalna rewolucja technologiczna, w której ilość przetwarzanych i przechowywanych danych oraz liczba urządzeń podłączonych do Internetu rośnie wykładniczo. Coraz bardziej połączony świat stwarza bardzo dobre możliwości biznesowe dla Knowit, ponieważ zwiększa się zapotrzebowanie na rozwój systemów IT oraz rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

4. Zmiana środowiska naturalnego

Nie wydaje się, żeby globalne działania zmierzające do zmniejszenia emisji w ramach realizacji porozumień paryskich doprowadziły do osiągnięcia celu 1,5 czy 2 stopni. Zwiększa się ryzyko ekstremalnych zjawisk pogodowych, podniesienia poziomu mórz, a ostatecznie nasilenia migracji klimatycznych. 

Wyraźniej zaznaczając swoją rolę jako dostawcy rozwiązań, Knowit może zarówno tworzyć nowe, innowacyjne modele biznesowe, jak i przyczynić się do zmniejszenia emisji. Poprzez rozwój usług, które pomagają klientom poznać poziom ich bezpośredniej i pośredniej emisji, na przykład poprzez śledzenie zużycia energii, zapewnianie przejrzystości wpływu handlu elektronicznego na emisję CO2 oraz pomoc klientom w usprawnieniu logistyki i transportu, Knowit może przyczynić się do zmniejszenia emisji. 

Ponadto, Knowit może – poprzez rozwój rozwiązań zwiększających możliwości połączeń, promujących korzystanie z transportu publicznego, energii odnawialnej i systemów zbierających informacje o zużyciu energii – przyczynić się zarówno do zwiększenia przejrzystości w zakresie emisji CO2, jak i pomóc klientom w jej zmniejszaniu. 

Skontaktuj się z nami
Joakim Pilborg
Head of Sustainability

Do góry