Roczne raporty klimatyczne dotyczące naszego śladu klimatycznego 

Od 2018 roku sporządzamy roczne raporty klimatyczne, aby zrozumieć, jak kształtuje się nasz ślad klimatyczny i jakie działania należy podjąć, abyśmy do 2030 roku zmniejszyli emisję CO2 co najmniej o połowę w porównaniu z rokiem 2018, a do 2045 roku całkowicie odeszli od surowców kopalnych. Raporty sporządzane są zgodnie z Greenhouse Gas (GHG) Protocol, międzynarodowym standardem sprawozdawczości, stosowanym podczas szacowania wpływu przedsiębiorstw na klimat. 

Raporty klimatyczne obejmują naszą bezpośrednią emisję, związaną z dojazdami do pracy oraz podróżami służbowymi, a także emisję pośrednią, związaną z energią elektryczną, ogrzewaniem i chłodzeniem pomieszczeń biurowych, materiałami do remontu biur, odpadami i transportem. Mierzymy i uwzględniamy w raportach również nasz wpływ na klimat w związku z eksploatacją serwerów na własny użytek oraz podczas świadczenia usług dla klientów. Na podstawie raportów klimatycznych oraz dzięki aktywnym działaniom, świadomym wyborom i kompensacji emisji dwutlenku węgla, 1 stycznia 2019 Knowit został uznany za firmę neutralną klimatycznie. Obliczenia w raportach klimatycznych są wykonywane zgodnie z normą dotyczącą neutralności klimatycznej pod nazwą PAS 2060. Nasza neutralność klimatyczna jest sprawdzania i potwierdzana przez ZeroMission zgodnie z normą. 

 

Certyfikacja zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 

Ważne jest dla nas połączenie potrzeb i wymagań naszych klientów z naszą wiedzą z zakresu ochrony środowiska. Dlatego nieustannie edukujemy się w kwestiach środowiskowych. Działy Knowit posiadają certyfikat środowiskowy zgodnie z normą ISO 14001:2015. 

 

Wskaźnik GRI 

Raport na temat zrównoważonego rozwoju Knowit składa się z raportu rocznego 2021 i wskaźnika GRI. Nasza praca w zakresie zrównoważonego rozwoju jest opisywana w raporcie zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI). 

Skontaktuj się z nami
Joakim Pilborg
Head of Sustainability

Do góry