UNGC

Członek UN Global Compact

Jako członek UN Global Compact, największej na świecie inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, mającej na celu wzmocnienie społecznej odpowiedzialności biznesu, zobowiązaliśmy się do aktywnej pracy nad kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem i corocznego składania ONZ raportów z postępów naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Członkostwo wiąże się również z odpowiedzialnością za promowanie 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz wdrażanie dziesięciu zasad odpowiedzialności biznesowej. 

- Poprzez członkostwo demonstrujemy nasze wsparcie dla UN Global Compact i zobowiązujemy się do poprawy naszych działań operacyjnych, tak aby zasady ONZ przenikały do naszej strategii, kultury i codziennej pracy – mówi Joakim Pilborg, szef działu zrównoważonego rozwoju w Knowit. 

bulb

W tych obszarach nasz wpływ jest największy

Kwestią oczywistą jest to, że Knowit chroni prawa człowieka, warunki pracy, środowisko i zwalcza wszelkie formy korupcji. Jest to coś, nad czym pracowaliśmy przez długi czas. Zidentyfikowaliśmy dziewięć z 17 globalnych celów zrównoważonego rozwoju ONZ, w obszarze których nasz wpływ jest największy. 

 

  • Cel 3: Zdrowie i wysoka jakość życia 
  • Cel 4: Edukacja na wysokim poziomie 
  • Cel 5: Równość płci 
  • Cel 7: Przystępna cenowo czysta energia 
  • Cel 9: Przemysł, innowacje i infrastruktura 
  • Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności 
  • Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja 
  • Cel 13: Działania na rzecz klimatu 
  • Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje 

Projekty referencyjne, w których Knowit przyczynił się do osiągnięcia znaczących korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju

entur

Entur integruje norweski transport publiczny na jednej platformie

Przyczynia się do realizacji celów 9 i 11 ONZ 

Entur AS jest norweską firmą państwową tworzącą rozwiązania w zakresie sprzedaży biletów oraz planowania podróży we wszystkich środkach transportu publicznego w Norwegii. Jako firma neutralna wobec konkurencji, Entur oferuje podróżnym prosty sposób zakupu biletów, bez konieczności poszukiwania informacji na temat tego, które firmy zapewniają transport na różnych trasach w różnych regionach. Knowit zaproponował i wdrożył technologię i strategię opartą na chmurze oraz służył jako doradca partnerów strategicznych norweskiego sektora transportowego. Wraz z Knowit, Entur zebrał cały norweski transport publiczny na jednej platformie i stworzył specjalny ekosystem dla transportu publicznego. 

library

Data workshop tworzy nowe warunki do współpracy

Przyczynia się do realizacji celów 9, 11 i 17 ONZ 

W listopadzie 2019 komisja rozwoju regionalnego w regionie Västra Götaland podjęła decyzję o ustanowieniu regionalnej współpracy w zakresie swobodnie dostępnych danych. Współpraca miała objąć wszystkie działania regionalne i miejskie w regionie. Knowit przypadło odpowiedzialne zadanie kierowania tą współpracą. Data workshop jest inicjatywą finansowaną przez Vinnova. Jej celem jest ustanowienie forum współpracy obejmującego władze rządowe, organizacje interesu publicznego, sektor prywatny, badaczy i uniwersytety, prasę i media oraz inne osoby. Forum to ma na celu zbieranie danych i zaspokajanie potrzeb w tym obszarze oraz osiągnięcie większej przejrzystości, efektywności i jakości działań, a także tworzenie warunków dla wzrostu i innowacji w społeczeństwie.

boy playing

Otwartość danych w Swedish aid

Projekt przyczynia się do osiągnięcia celu ONZ nr 1, 8 i 9

Sida jest szwedzką agencją ds. współpracy na rzecz międzynarodowego rozwoju. W 2010 roku w agencji wdrożono gwarancję przejrzystości. Oznacza to, że publiczne dokumenty i informacje są udostępniane na ich stronie Openaid.se. Na niej wizualizowane i prezentowane są otwarte dane na temat szwedzkiej pomocy – w tym informacje o tym, kto, kiedy i w jakim celu otrzymał pomoc ze Szwecji, a także jaki był jej rezultat. Gromadzone i prezentowane są wszystkie dane dotyczące szwedzkiej pomocy i wysiłków od 1998 roku. Firma Knowit opracowała i obecnie utrzymuje platformę.

open eye icon

Jesteśmy twórcami zrównoważonej przyszłości

Dzięki naszym rozwiązaniom cyfrowym, wspólnie z klientami i partnerami, umożliwiamy rozwój całego społeczeństwa. Naszą pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju podsumowujemy w raporcie rocznym. Można tam znaleźć szczegółowe informacje o tym, jak pracujemy na rzecz zapewniania zdrowego środowiska pracy, równości płci, zmniejszenia emisji dwutlenku węglai wiele więcej. Można również skontaktować się z nami i zgłosić pytania dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Skontaktuj się z nami
Joakim Pilborg
Head of Sustainability

Do góry