Przejdź do głównej zawartości
Do strony głównej Knowit

Wizja, strategia i cele zrównoważonego rozwoju

Ogólnym celem zrównoważonego rozwoju Knowit jest wdrażanie Agendy 2030 ONZ i rozwój społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnego wpływu na środowisko i klimat oraz przeciwdziałania wykluczeniu. Cele te chcemy realizować wspólnie z naszymi klientami i partnerami.

Dla nas zrównoważony rozwój to tworzenie długoterminowej wartości poprzez zarządzanie ryzykiem środowiskowym, społecznym i finansowym oraz szanse w ramach strategii biznesowej i operacyjnej. Włączenie zrównoważonego rozwoju w te procesy przyczynia się do tworzenia atrakcyjnej i elastycznej firmy, która będzie w stanie dostosować się do zmian warunków biznesowych.  

Nasza wizja – zrównoważone i humanitarne społeczeństwo

Działając zgodnie z wizją tworzenia zrównoważonego i humanitarnego społeczeństwa poprzez cyfryzację i innowacje, możemy stanowić pozytywną siłę, zarówno w obszarze ochrony środowiska, jak i zrównoważonego rozwoju w szerszej perspektywie. 

Knowit jest członkiem UN Global Compact, co oznacza, że zobowiązaliśmy się do prowadzenia działalności w sposób etyczny, okazując szacunek dla pracowników naszej firmy i innych firm, a także minimalizując negatywny wpływ na środowisko.  

Opierając się na naszych zasadach, staramy się rozwijać działalność zgodnie z dobrymi praktykami biznesowymi i postępować właściwie w zakresie praw człowieka, prawa pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.  

Nasz kodeks etyczny, polityka równości i różnorodności oraz polityka środowiskowa to zasady, które regulują i odzwierciedlają naszą pracę w zakresie zrównoważonego rozwoju.  

Strategia zrównoważonego rozwoju – Twórcy zrównoważonej przyszłości

Ułatwiamy i tworzymy rozwiązania cyfrowe wspólnie z naszymi klientami i staramy się wywierać pozytywny wpływ w zakresie zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie.  

Cele zrównoważonego rozwoju

Wspólnie z klientami i partnerami Knowit aktywnie wdraża Agendę ONZ 2030 i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnego wpływu na środowisko i klimat oraz przeciwdziałania wykluczeniu. Knowit będzie kontrolować realizację ogólnego celu zrównoważonego rozwoju w trzech obszarach tematycznych: 

  • Do 2030 roku osiemdziesiąt procent sprzedaży netto Knowit będzie przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego z celów zrównoważonego rozwoju ONZ, w obszarze, w którym Knowit może dokonać największej zmiany.1 
  • Knowit jest firmą przyjazną dla klimatu w 2022 roku i do roku 2030 zmniejszy o połowę emisję CO2.2 
  • Knowit jest integrującym miejscem pracy ze zrównoważoną proporcją płci (40-60 procent w różnym czasie) wśród kadry kierowniczej wszystkich szczebli. 
""

Knowit – partner Nasdaq ESG Transparency

Nasze nieustanne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju sprawiły, że w 2022 roku otrzymaliśmy certyfikat „ESG Transparency Partner". Jest to certyfikat przyznawany spółkom notowanym na Nasdaq, które aktywnie działają na rzecz zrównoważonego rozwoju.


Tematy powiązane

Wizja, strategia i cele zrównoważonego rozwoju

Global Compact i cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Nasza droga do Knowit wolnego od surowców kopalnych

Interesariusze i najważniejsze kwestie

Skanowanie horyzontu

GRI, raport klimatyczny i certyfikacja zarządzania środowiskowego

Nasza polityka

Raport roczny i raport na temat zrównoważonego rozwoju (ENG)