Przejdź do głównej zawartości
Do strony głównej Knowit

AKTUALNOŚCI

Knowit integruje mierzalne wskaźniki zrównoważonego rozwoju we wszystkich ofertach chmurowych

Jako lider w konsultingu w zakresie zrównoważonych technologii, Knowit jest pierwszą firmą na rynku skandynawskim, której cała oferta chmurowa jest oparta na zrównoważonym rozwoju.

Nowe założenia oferty, zwanej Knowit Sustainable Cloud, gwarantują, że wszystkie rozwiązania chmurowe dostarczane przez Knowit będą zawierać mierzalne wskaźniki zrównoważonego rozwoju, aby spełnić cele klientów w tym zakresie. Trzyetapowa struktura monitorowania pomoże klientom zrozumieć, zoptymalizować i przekształcić nie tylko ich środowisko chmurowe, ale także całą ich działalność cyfrową w obliczu zmian klimatycznych i śladu węglowego. W ramach oferty Knowit Sustainable Cloud, Knowit wprowadza na rynek kartę Cloud Sustainability Scorecard połączoną z narzędziami zorientowanymi na ten cel.

Struktura oferty Knowit Sustainable Cloud łączy wiodącą na rynku wiedzę specjalistyczną Knowit na temat zrównoważonego rozwoju z zaawansowanymi praktykami zrównoważonego rozwoju wiodących na rynku dostawców chmury AWS, Microsoft i Google oraz innymi sprawdzonymi narzędziami na rynku.

„Silna współpraca jest kluczem do osiągnięcia wpływu na zrównoważony rozwój chmury, który jest większy niż suma jego części. Dlatego pracujemy zgodnie z celami naszych klientów – a także uniwersytetów, organizacji non-profit i naszych strategicznych partnerów chmurowych. Dzięki partnerstwu możemy przyczynić się do realizacji celów, takich jak Paryskie porozumienie klimatyczne, w sposób wymierny i oparty na faktach” – mówi Tony Hendrell, CEO Knowit Cloud Partnerships.

Knowit wie, jak pomóc każdej organizacji w obliczeniu i wymiernym zrozumieniu poziomu jej zrównoważonego rozwoju, analizując różne działania, w celu zarządzania emisją chmury, wyznaczenia celów dotyczących zrównoważonego zarządzania IT i rozwiązań chmurowych oraz podjęcia wymiernych działań, aby to osiągnąć. Zwiększona przejrzystość w kierunku zrównoważonego rozwoju w organizacji i wobec rynku jest kluczową wartością. Tak samo ważne jest zastosowanie najlepszych narzędzi do mierzenia postępów organizacji w tym zakresie.

Jako członek UN Global Compact, Exponential Roadmap Initiative i wspieranej przez ONZ globalnej kampanii Race to Zero, Knowit integruje działania na rzecz klimatu ze strategią biznesową i pomaga klientom w redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z celem klimatycznym 1,5°C.

„Zrównoważony rozwój jest już integralną częścią odpowiedzialności korporacyjnej. Obecnie wspieramy naszych klientów w chmurze w ich drodze do zrównoważonego rozwoju, aby osiągnąć ich cele środowiskowe, społeczne i zarządcze (ESG) za pomocą sprawdzonej metodologii i wymiernej wartości. Wspieranie naszych klientów w kierunku zrównoważonej przyszłości ma zarówno charakter biznesowy, jak i budowania odpowiedzialności za przyszłe pokolenia – mówi Per Wallentin, CEO Knowit.

Przeczytaj więcej: www.knowit.eu/sustainablecloud