Przejdź do głównej zawartości
Do strony głównej Knowit

Nasze wartości

W Knowit wszyscy pracownicy są traktowani równo, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne czy wyznanie.

Nasza postawa dotycząca pracowników

Rozwijamy się – Mamy innowacyjne środowisko pracy, które wspiera naszych pracowników w rozwoju osobistym, z naciskiem na bezpieczeństwo, zaangażowanie i poczucie zadowolenia.

Robimy różnicę – Dzięki naszej unikalnej wiedzy, kompetencjom i podejściu przyczyniamy się do budowania bardziej zrównoważonego i humanitarnego społeczeństwa.

Razem – Współpracujemy i wspieramy się nawzajem, razem tworzymy przestrzeń na kreatywnośc w pracy. Dzielimy się naszą wiedzą i ściśle współpracujemy z kolegami, klientami i partnerami.

Nasze główne wartości

  • Jesteśmy uczciwi
  • Jesteśmy zawsze blisko i do dyspozycji
  • Jesteśmy zagorzałymi zwolennikami innowacji

Zatrudnianie i pozyskiwanie kompetencji

By określić, w jaki sposób możemy jako pracodawca pracować nad ciągłym rozwojem i doskonaleniem, mierzymy satysfakcję pracowników oraz eNPS (skłonność do polecania miejsca pracy). Obydwa wskaźniki pozostają na bardzo wysokim poziomie.

W badaniu Universum's Career Barometer for Young Professionals 2019 (Barometr Kariery dla Młodych Talentów Universum 2019) firma Knowit została uznana za najlepszą w branży wśród firm konsultingowych w kategorii Dane/Informatyka. Oznacza to, że jesteśmy najwyżej oceniani przez młodych specjalistów z branży IT spośród wszystkich firm konsultingowych w sektorze IT w Szwecji.

Zdrowe miejsce pracy

Dane dotyczące problemów zdrowotnych w Knowit i ogólnie w sektorze IT wskazują, że doświadcza ich około 3% zatrudnionych osób. W porównaniu do ogólnego poziomu zdrowia społeczeństwa jest to niski poziom. Największe ryzyko dla zdrowia w naszej branży wiąże się z aspektami psychospołecznymi, na które wpływa obciążająca sytuacja zawodowa i stres.

Aby stworzyć zdrowsze miejsce pracy w Knowit, podejmujemy działania zarówno na poziomie korporacyjnym, jak i lokalnym. Menedżerowie i kadra kierownicza są szkoleni w zakresie zapobiegania problemom zdrowotnym związanym ze stresem i wypaleniem zawodowym w miejscu pracy. Pracujemy również nad przyspieszeniem rehabilitacji osób przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz oferujemy wszystkim pracownikom zakładową opiekę zdrowotną i badania lekarskie.

Nasze biura wdrażają lokalne działania, takie jak treningi grupowe, wyzwania sportowe i inspirujące wykłady na tematy związane z dobrostanem psychofizycznym. Pracujemy nad zwiększeniem świadomości wśród pracowników, dalszymi szkoleniami dla kierowników i kadry zarządzającej, zwiększeniem znaczenia opieki zdrowotnej i wdrożeniem dalszych aktywnych działań w celu skrócenia czasu spędzonego w opiece rehabilitacyjnej. 

""
""

Równość

Przywiązujemy dużą wagę do równości i pracujemy nad tym, aby wszyscy pracownicy byli traktowani jednakowo, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne i wyznanie.

Udział kobiet w Knowit stale rośnie i zbliża się do 30%. W skład zespołu zarządzającego przedsiębiorstwem wchodzi 6 kobiet i 4 mężczyzn.

Inicjatywy równościowe firmy Knowit zostały uhonorowane, gdy zajęliśmy drugie miejsce w konkursie AllBright Awards 2018. W 2019 roku otrzymaliśmy tytuł najlepszej firmy notowanej na giełdzie sztokholmskiej w zakresie pracy nad równością. Nagroda przyznawana jest przez Fundację AllBright spółce giełdowej, która w ciągu ostatniego roku poczyniła największe postępy w dziedzinie równości.

Praca na rzecz przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu

Stosujemy aktywne działania zapobiegające występowaniu molestowania seksualnego. Dużą wagę przykładamy do działań proaktywnych, skupionych na rozpowszechnianiu wiedzy, organizowaniu forów dyskusyjnych oraz tworzeniu kultury charakteryzującej się szacunkiem i bezpieczeństwem. Wdrożony został proces z konkretnymi działaniami w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia incydentów, w tym wsparcie terapeutyczne w bezpiecznych warunkach.

Praca ta jest podporządkowana naszemu Kodeksowi Postępowania oraz polityce równości i różnorodności.

W celu zapewnienia większej równości, w naszych rekturacjach uwzględniamy kontekst płci

Ważne jest dla nas, abyśmy podczas rekrutacji na nowe stanowiska dotarli do wszystkich kompetentnych osób. Niezależnie od płci. Aktywnie pracujemy nad naszymi ogłoszeniami o pracę, aby dotrzeć do wszystkich potencjalnych kandydatów, niezależnie od ich tożsamości.