Przejdź do głównej zawartości
Do strony głównej Knowit

Nasza działalność

Nasza strategia opiera się na tworzeniu długoterminowych korzyści dla naszych klientów przy wykorzystaniu nowoczesnych i kreatywnych rozwiązań w zakresie cyfryzacji i innowacji.

Pracujemy nad projektami, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa i biorą pod uwagę aspekt ludzki, zarówno jeśli chodzi o użyteczność, jak i prywatność. Jedną z ważnych części naszej codziennej pracy jest zwiększanie zrozumienia naszych klientów, w jaki sposób cyfryzacja może przyczynić się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i poprawy sytuacji społecznej.

Usługi na rzecz humanitarnej cyfryzacji i gospodarki o obiegu zamkniętym

Obecnie duże ilości danych są zarządzane w chmurze, co oznacza większą złożoność w kwestiach bezpieczeństwa. Tutaj jesteśmy w czołówce i dostarczamy zarówno usługi chmurowe, jak i usługi bezpieczeństwa związane z wdrożeniem i obsługą. Podobnie jest w przypadku zastosowań sztucznej inteligencji, gdzie technologia i prawo są ze sobą ściśle powiązane. Dostarczamy zarówno rozwiązania techniczne, jak i wsparcie w zakresie zarządzania zabezpieczeniami związanymi z ochroną prywatności.

Dla nas najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa to pomoc klientom w opracowywaniu rozwiązań, które zwiększają bezpieczeństwo osób, na przykład w zakresie handlu elektronicznego lub rozwiązań płatniczych.

Nasze kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa są atutem zarówno w projektach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, w celu zapewnienia, że dane i dane osobowe nie są wykorzystywane w niekorzystnych lub nielegalnych kontekstach.

Oferujemy usługi, które przyczyniają się do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów materiałowych, na przykład poprzez niższe zużycie zasobów i tzw. serwicyzację – np. wynajem, współdzielenie i inteligentny recykling.

Prawo pracy i prawa człowieka

Działamy na rynkach z prawidłowo funkcjonującymi systemami prawnymi w zakresie praw człowieka i wpływu na środowisko. Dostawcy i podwykonawcy, z którymi współpracujemy, muszą wyznawać te same podstawowe wartości, co my. Wszyscy nasi pracownicy i podwykonawcy chronią własność materialną i niematerialną Knowit i naszych klientów.

Nasza kultura korporacyjna, charakteryzująca się spotkaniami odpowiedzialnych menedżerów z pracownikami, opiera się na szacunku, otwartości i uczciwości.

Oprócz przestrzegania przepisów i rozporządzeń obowiązujących w krajach, w których prowadzimy działalność, przestrzegamy również dokumentów dotyczących zarządzania, takich jak regulaminy i zasady obowiązujące w poszczególnych firmach.

Etyczny biznes

Posiadamy skuteczne metody zapobiegania korupcji i marnotrawstwu, a także zwiększania przejrzystości w zakresie ryzyka. Jest to podstawowy wymóg, aby móc działać jako dostawca dla przedsiębiorstw państwowych i sektora publicznego.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania firmy Knowit żaden pracownik nie może dawać ani przyjmować łapówek. Prezenty lub usługi mogą być przekazywane lub przyjmowane wyłącznie w ramach prawidłowych praktyk zawodowych i pod warunkiem, że są one zgodne z przepisami obowiązującymi na rynkach, na których działamy.

W jaki sposób zrównoważony rozwój jest zintegrowany z działalnością firmy?

Staramy się ograniczyć do minimum negatywny wpływ na środowisko. Z tego powodu nasi pracownicy biorą udział w wewnętrznych szkoleniach ekologicznych. Knowit AB oraz kilka spółek zależnych posiada certyfikat ISO 14001:2015.

Aby mierzyć i monitorować podróże służbowe naszych pracowników, a także sposób, w jaki podróżują oni do i z pracy, od 2015 roku przeprowadzamy coroczną ankietę dotyczącą zrównoważonego rozwoju. Wielkość bezpośredniej emisji CO2 spowodowanej podróżami służbowymi zmniejszała się z roku na rok, odkąd zaczęliśmy dokonywać tych pomiarów.