Przejdź do głównej zawartości
Do strony głównej Knowit

USŁUGI CHMUROWE

Cloud Core

Zbuduj swoje środowisko w chmurze publicznej na solidnych podstawach. Nasz framework zapewni Ci bezpieczny, zgodny z wymaganiami prawnymi, optymalny i profesjonalnie zarządzany fundament, na którym będziesz mógł rozwijać swoje projekty.

Cloud core, czyli bezpieczeństwo od A do Z

Poprawne zbudowanie środowiska w chmurze publicznej wymaga systematycznego podejścia i pewnej standaryzacji. Oczekiwane skalowalność, wysoka dostępność oraz przewidywalność kosztów, wymagają w pewnych obszarach powtarzalności, która ułatwia zarządzanie całością. 

Nie da się bezpiecznie udzielać dostępu zewnętrznym partnerom bez zachowania zasad warunkujących bezpieczeństwo w publicznej chmurze. Nasz fundament w chmurze to poprawnie zdefiniowane, bezpieczne i skalowalne środowisko chmurowe, zbudowane wedle najlepszych praktyk wypracowanych w dziesiątkach implementacji.

Przyspiesz wykorzystanie chmury dzięki wypracowanym schematom opartym na wieloletnich doświadczeniach

Stworzony przez Knowit framework Cloud Core przyspiesza wdrażanie chmury publicznej w środowisku biznesowym. Obejmuje nie tylko docelową architekturę, ale też oparte o nasze najlepsze praktyki procesy i dokumentację, wspierające zarządzanie platformą.

Naszym klientom z wielu branż pomogliśmy we wdrożeniu rozwiązań chmurowych dopasowanych do ich sytuacji, kultury organizacyjnej i potrzeb biznesowych.