Przejdź do głównej zawartości
Do strony głównej Knowit

PROJEKT

HELSINKI REGION ENVIRONMENTAL SERVICES

Zarządzanie wodą i ściekami w Helsinkach

SEKTOR PUBLICZNY

Agencja HSY (Helsinki Region Environmental Services) zaopatruje w wodę pitną przeszło milion ludzi. Prowadzi oczyszczanie wody oraz zarządza większością ścieków w regionie. W trybie ciągłym jakość oferowanych przez nią usług jest podnoszona dzięki zastosowaniu IoT.

Wyzwanie

Wyzwanie stworzenia spójnej wizji i strategii rozwoju i koordynacji kilku projektów IoT prowadzonych równocześnie. Celem było takie skoordynowanie i zarządzenie wdrożeniami, które pozwoli zmaksymalizować efekt planowanych wdrożeń.

Stworzona przez HSY i Knowit strategia wspiera innowaycjność i współpracę, co wzmocniło pozycję rządowej agencji jako lidera rozwoju w swojej dziedzinie.

Wypracowane w ramach współpracy rozwiązania wspierają realizację celu 6. - Czysta woda i dobre warunki sanitarne.

Cel 6