Przejdź do głównej zawartości
Do strony głównej Knowit

PROJEKT

POPULATION REGISTER CENTER W FINLANDII

Suomi.fi - niezawodna komunikacja z urzędami

SEKTOR PUBLICZNY

Fińska administracja publiczna jest jednym z pionierów nowoczesnych usług państwowych. Dowodem na to jest wdrożenie całkowicie cyfrowego rozwiązania umożliwiającego płynną komunikację urzędów z obywatelami. Wprowadzenie usługi Suomi.fi nie tylko przyniosło oszczędności finansowe i środowiskowe, ale umożliwiło odczuwalną zmianę w podejściu do komunikacji urzędowej.

Suomi.fi - niezawodna komunikacja z urzędami

Wyzwanie

Celem powstałej w ramach współpracy z urzędem Population Register Center w Finlandii aplikacji, było stworzenie platformy pozwalającej na obsługę całości urzędowej komunikacji z prywatnego smartfona.

Wyzwanie stanowiło stworzenie płynnego, łatwego w obsłudze i wysokodostępnego doświadczenia użytkownika, przy jednoczesnym zapewnieniu stosownie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, pozwalającego na przesyłanie wrażliwych danych obywateli Finlandii.


Rozwiązanie

Powstała w ramach projektu aplikacja mobilna spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa, m.in. wymagając podczas pierwszego użycia wielopoziomowej weryfikacji tożsamości (włączając dane bankowe, certyfikat mobilny czy kartę ID). Rozwiązanie pozwala na zalogowanie się na maksymalnie 5 różnych urządzeniach i na jedno aktywne logowanie per urządzenie jednocześnie.

Kod projektowany był z myślą o wieloletnim rozwoju i utrzymaniu aplikacji, więc jej architektura jest elastyczna w i niewymagająca w utrzymaniu. Dodatkowym powodem dla takiej budowy aplikacji była przekazania utrzymania komuś innemu oraz możliwe uwolnienie jej jako projekt open-source.

""
""

Efekt

Aplikacja Suomi.fi jest nie tylko odpowiednio bezpieczna, ale dzięki UXowemu doświadczeniu zespołu zapewnia znakomite doświadczenie użytkownika, jest prosta w obsłudze, intuicyjna i przystosowana również dla osób z fizycznymi ograniczeniami.

Sukces aplikacji potwierdza jej popularność – korzysta z niej przeszło 200 000 użytkowników i ich ilość wciąż rośnie.

Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa

Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu.

Cel 16