Przejdź do głównej zawartości
Do strony głównej Knowit

PROJEKT

Kontrola jakości wody pitnej

SEKTOR PUBLICZNY

W dużych miastach Polski kontrolę jakości wody pitnej wciąż przeprowadza się ręcznie. Proces jest czasochłonny i długotrwały. U źródła projektu leży potrzeba automatyzacji i skrócenia czasu potrzebnego na takie badanie.

""
""

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem tego PoC było skrócenie i zautomatyzowanie procesu rutynowej kontroli jakości wody. Badanie wyjściowo zajmuje kilka dni, co sprawia, że w przypadku groźnego pogorszenia jakości wody, korzystająca z niej populacja jest narażona na ryzyko zachorowania.

Technologia pozwalająca na automatycne badanie mikrobiomu wody jest eksperymentalna i na tę chwilę zbyt kosztowna, by zafunkcjonować na przemysłową skalę w obsłudze dużych miast.


Rozwiązanie

W projekcie powstała sieć czujników pozwalających na zbieranie i analizowanie danych o takich parametrach wody z sieci jak temperatura, pH, mętność, przepływ, a nawet zapach. Celem było wypracowanie sposobu na szybką identyfikację oraz lokalizację zmian wskazujących na alarmujący rozrost mikrobiomu.


Efekt

Stworzone w naszej Innovation Zone rozwiązanie, dzięki implementacji chmury, pozwala na zbieranie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym. Zarejestrowanie niepokojących zmian w zapisywanych parametrów stanowi sygnał ostrzegawczy i pozwala na wprowadzenie nowego modelu kontroli jakości.

Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych
poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

Cel 6