Przejdź do głównej zawartości
Do strony głównej Knowit

PROJEKT

KONE

KONE - zwinne zespoły przynoszą stałą korzyść biznesową

BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI

Współpraca pomiędzy Knowit a KONE oparta jest na modelu zwinnych zespołów. Nowy model zespołu wynika z przekonania, że zwinny, wysoko wydajny i skalowalny zespół Agile stanowi istotną przewagę, pozwalającą osiągać lepsze wyniki w cyfrowym środowisku biznesowym.

""

Knowit jest dla KONE partnerem w zakresie R&D od niemal 20 lat. KONE jest światowym liderem w obszarze rozwiązań dotyczących przepływu ludzi. Budując swoje portfolio wind, schodów ruchomych oraz nowatorskich rozwiązań w zakresie konserwacji, modernizacji i nowych usług cyfrowych, firma dąży do tego, żeby przemieszczanie się ludzi było bezpieczne, wygodne i niezawodne. KONE jest notowane na helsińskiej giełdzie Nasdaq. 

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z nowoczesnego sposobu pracy ze zwinnymi zespołami Knowit. Najcenniejsze korzyści dla naszej firmy to zwiększona wydajność w wynikach projektów, przyspieszenie rozwoju i zmniejszenie liczby błędów”.


Mikko Rajahalme

menedżer programu IoT i Connectivity SW z KONE


Skalowalne i wydajne zespoły

Nowy model zespołu powstał w odpowiedzi na potrzebę regularnego osiągania wysokich wyników oraz przyspieszenia prac badawczo - rozwojowych dla klienta. Jest on oparty o wynikające z metodologii Agile zasady tworzenia zespołu, co umożliwia bardziej efektywny i ciągły rozwój. Zespół to zbiór programistów o różnych kompetencjach i uzupełniających się doświadczeniach. Jednak - w odróżnieniu od klasycznego modelu - członkowie zespołu oraz role Agile mogą być dopasowywane do okoliczności, ponieważ celem zespołu jest optymalizacja i umiejętność elastycznego odpowiadania na kompetencyjne potrzeby projektu.

„Zespół Knowit agile wraz z klientem umożliwiają nam usprawnienie biznesu klienta i metod rozwoju projektu. Klient ma wysoce wydajny i skalowalny zwinny zespół, który pomaga mu rozwijać nowoczesne usługi i produkty. Wykorzystanie danych do podejmowania decyzji pozwala nam szybko reagować. Zespół ma większą moc niż jego pojedynczy członek, a zwinny zespół ma wszystkie elementy umożliwiające udaną współpracę między zaangażowanymi profesjonalistami”


Harri Salminen

dyrektor jednostki biznesowej Knowit.


Trzy wskaźniki sukcesu

Skuteczność zwinnych zespołów Knowit jest analizowana według trzech wskaźników: zadowolenia zespołu (team happiness), pewności kompetencyjnej (competence confidence) oraz skupienia na pracy (work focus). Śledzenie tych miar pozwala zespołom rozwijać ich wydajność i dostarczać rozwiązania na czas. Wskaźniki te mają dla zespołów duże znaczenie, bo dzięki co dwutygodniowemu badaniu pozwalają w porę zauważyć i reagować na zmiany sytuacji w zespole. Na przykład - jeden ze wskaźników, zadowolenie zespołu, pozwala monitrować nastrój pracowników. Dzięki temu zyskujemy możliwość zidentyfikowania problemu i znalezienia jego źródła, a następnie rozwiązanie problemu we współpracy z klientem.

Pewność kompetencji pozwala zmierzyć jak każdy z człownków zespołu ocenia adekwatność swoich kompetencji do bieżących zadań. Miara kwalifikacji pomagają przypisać zakres odpowiedzialności odpowiednim osobom i utrzymać ich motywację. 

Ludzie w zespole pozostają zmotywowani, jeśli przypisuje się im zadania stanowiące wyzwanie stosowne dla poziomu umiejętności. W modelu zespołowym nacisk kładzie się również na rozwój poziomu kompetencji zespołu, dzięki czemu członkowie zespołu mogą podnosić swoje umiejętności zawodowe.

Trzecia metryka, skupienie na pracy, pozwala zapewnić optymalne wykorzystanie czasu w projekcie. Pomiary można wykorzystać do monitorowania odchyleń w obszarze koncentracji na pracy. Ich identyfikacja pozwala na wprowadzenie usprawnień w zarządzaniu pracą zespołu.

Celem monitorowania wszystkich wskaźnków jest pozostanie w kontakcie z zespołem i upewnienie się, że ich czas pracy jest zoptymalizowany wobec zadań, a dzięki temu - że zoptymalizowane jest tempo pracy nad rozwojem projektu.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z nowoczesnego sposobu pracy ze zwinnymi zespołami Knowit. Najbardziej wartościowymi korzyściami dla naszej firmy jest zwiększenie wydajności w wynikach projektów, przyspieszenie rozwoju oraz zmniejszenie liczby błędów. Wspólnie z Cybercom rozwijamy nasze zwinne metody, żeby zapewnić jak najlepsze wyniki i umożliwić naszym zespołom dostarczanie najwyższej wartości dla klienta ”


Mikko Rajahalme

menedżer programu IoT & Connectivity SW z KONE.


Tworzenie pozytywnego wpływu w perspektywie zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój jest dla obu firm ważny od lat. Zgromadzone po obu stronach wiedza i doświadczenie pozwalają rozumieć wpływ biznesu na społeczeństwo i środowisko. Zespoły Agile są jednym z przykładów, jak nowe sposoby myślenia o biznesie pozwalają firmom budować pozytywny wpływ. Podejście zorientowane na budowanie pozytywnej wartości zwiększa rozwojowość firm, sprawiając, że postrzegają przyszłość w nowej, szerszej perspektywie.

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią kultury organizacyjnej KONE - świadczy o tym między innymi rozbudowany program sustainability. Zrównoważony rozwój jest dla KONE źródłem innowacji oraz przewagi konkurencyjnej na rynku.

Firma prowadzi swoje operacje w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, oczekując takiego samego zaangażowania od swoich dostawców. W oferowanych przez Knowit usługach i proponowanych wartościach, zrównoważony rozwój odgrywa kluczową rolę. Knowit zobowiązuje się działać odpowiedzialnie we wszystkich krajach i w każdym kontekście biznesowym. Skupia się na zrównoważonym biznesie, zaangażowaniu pracowników i wysokich standardach etycznych.

Aktywność Cybercom w zakresie zrównoważonego rozwoju opiera się na oenzetowskim Global Compact, 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju oraz kodeksach etyki biznesowej i postępowania. Knowit jest sygnatariuszem Global Compact i postępuje według wynikających z niego dziesięciu zasad odpowiedzialnego biznesu.

Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Cel 9

O KONE

W KONE naszą misją jest poprawa przepływu ludzi w miejskim życiu. Jako światowy lider w branży wind i schodów ruchomych, KONE dostarcza windy, schody ruchome i automatyczne drzwi do budynków, a także rozwiązania do konserwacji i modernizacji w celu dodania wartości budynkom w całym ich cyklu życia.

Dzięki bardziej efektywnemu systemowi People Flow® zapewniamy bezpieczne, wygodne i niezawodne przemieszczanie się ludzi w wyższych, inteligentnych budynkach. W 2019 roku KONE osiągnął roczną sprzedaż w wysokości 10 miliardów euro, a na koniec roku około 60 000 pracowników. Akcje KONE klasy B są notowane na giełdzie Nasdaq Helsinki Ltd. w Finlandii. www.kone.com