Przejdź do głównej zawartości
Do strony głównej Knowit

PROJEKT

Inteligentny kask. Bezpieczeństwo pracowników na budowie

BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI

Skoncentrowany wokół potrzeby podniesienia bezpieczeństwa w środowisku placu budowy projekt zrealizowano w ramach Innovation Zone.

Wyzwania

Według amerykańskiej organizacji dbającej o Bezpieczeństwo i Higienę Pracy (OSHA), rocznie co dziesiąty pracownik budowy ulega wypadkowi. Można by tego uniknąć gdybyśmy byli w stanie wykryć niebezpieczne i niepokojące zachowania na placach budowy. Wzrosłoby bezpieczeństwo pracowników, a firmy budowlane nie byłyby narażone na koszty związane z osobami, które zostały ranne w pracy.


Rozwiązanie

W trosce o bezpieczeństwo pracowników budowlanych Knowit, wraz z klientem, przygotował innowacyjny projekt inteligentnego kasku, w którym zamontowanych jest kilka bardzo ważnych sensorów. Mikrokontroler zintegrowany z GPS-em, akcelerometrem, czujnikiem temperatury oraz modułem łączności bezprzewodowej tworzą system nadzoru, do którego dostęp ma kierownictwo budowy i na bieżąco może monitorować sytuację na budowie. Czujniki monitorują czy pracownik założył kask, wykrywają nagłą zmianę jego pozycji oraz sprawdzają czy nie znajduje się on na niedozwolonej dla siebie wysokości.

W projekcie wykorzystany jest prosty router (oparty na Intel NUC), który poprzez sieć bezprzewodową LoRa łączy kaski z aplikacją umiejscowioną w środowisku chmurowym.

""
""

Korzyści

Korzyści jakie firmom budowlanym daje inteligentny kask to przede wszystkim: redukcja ryzyka wypadków na budowie, lepsze zarządzanie pracownikami, monitoring zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, raportowanie online, monitoring w czasie rzeczywistym, lepsza kontrola pracowników i sprzętu, możliwość śledzenia lokalizacji pracowników, elektroniczne rejestrowanie czasu pracy.

Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Cel 9