Przejdź do głównej zawartości
Do strony głównej Knowit

PROJEKT

Hololens dla Smart Fabryki

PRODUKCJA

Ta aplikacja AR została stworzona w ramach projektu Smart Factory. Knowit, jako jeden z wielu partnerów w projekcie Smart Factories, zastosował swoje kompetencje i wdrożył w projekcie rozwiązania w Augmented Reality i Microsoft Hololens.

""
""

Wyzwanie

Zautomatyzowana fabryka to niebezpieczne środowisko, a odwiedzający mogą oglądać ją tylko spoza klatki ochronnej. Głównym wyzwaniem tego projektu było umożliwienie ludziom bezpiecznego zwiedzania fabryki we własnym tempie, bez zakłócania jej pracy, a jednocześnie odbiór ścieżki edukacyjnej w postaci konkretnych, łatwodostępnych oraz podawanych w atrakcyjny sposób informacji o każdej z maszyn.


Rozwiązanie

Aby sprostać wyzwaniu, firma Knowit opracowała w Innovation Zone aplikację rzeczywistości rozszerzonej dla Microsoft Hololens, w której użytkownik może wchodzić w interakcję z wirtualnym modelem fabryki, rozbierać go na części i wyświetlać trójwymiarowe, eksplodujące szkice niektórych części. Aplikacja wykorzystuje interfejs kontekstowy, w którym użytkownik może intuicyjnie wchodzić w interakcję z obiektami, patrząc na nie i nie dotykając palcem.


Efekt

Aplikacja została zaprezentowana współuczestnikom projektu podczas odsłonięcia pierwszej fabryki w Lindholmen w Göteborgu. Wkład firmy Knowit nie tylko pomógł zaprezentować fabrykę w zabawny sposób, ale także ułatwił zademonstrowanie potencjału wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości jako narzędzia w przemyśle i rozrywce przyszłości. Aplikacja jest prawdopodobnie pierwszą tego typu aplikacją i spotkała się z dużym entuzjazmem i zaciekawieniem ze strony odwiedzających.

Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Cel 9

O projekcie „Smarta Fabriker”

Prezentowana na tej stronie aplikacja AR została stworzona w ramach projektu Smart Factory. Knowit, jako jeden z wielu partnerów w projekcie Smart Factory, zastosował swoje kompetencje w Augmented Reality i Microsoft Hololens.

Smart Factory staje się punktem odniesienia w tworzeniu kompetencji i rozpowszechnianiu wiedzy o cyfryzacji branż. Tym samym zmiany paradygmatu ich postrzegania, otwiera możliwości opracowania nowych, inteligentniejszych i bardziej zrównoważonych sposobów produkcji oraz nowych, inteligentniejszych sposobów pracy z automatyzacją.