Przejdź do głównej zawartości
Do strony głównej Knowit

PROJEKT

Biografia ulicy pozwala zrozumieć wzorce ruchu drogowego

SEKTOR PUBLICZNY

Rosnące zagęszczenie ruchu drogowego to narastające utrudnienia na jezdni, zanieczyszczenia powietrza, hałas i skażenie środowiska. Dużym wyzwaniem pozostaje znalezienie równowagi pomiędzy mobilnością, a proekologicznym podejściem do transportu w miastach.

Wyzwanie

Jako środek do zmiany zachowań mieszkańców miast, którzy codziennymi wyborami kształtują przestrzeń wokół siebie, wskazano edukację. Celem projektu było opracowanie angażującego sposobu na przekazanie mieszkańcom miasta informacji i ułatwienie zrozumienia zmian zachodzących na przestrzeni wieków na ulicach i we wzorcach ruchu drogowego ich miast.


Rozwiązanie

W ramach projektu powstały dwie platformy testowe – jedna oparta o rozwiązanie VR, druga z wykorzystaniem interaktywnego ekranu dotykowego. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii wyróżniajaących się niskim progiem wejścia dla użytkowników, stworzone rozwiązania są łatwodostępne i zachęcające do interakcji.


Efekt

Pogłebienie zrozumienia zmian, które zachodzą w świecie na skutek działaności człowieka jest bezcenne - pozwala na zbudowanie zaangażowania niezbędnego dla wprowadzenia głebokich zmian w nawykach ludzi i dostępnych modelach biznesowych, dzięki którym społeczeństwa zyskują możliwość nautralizowania swojego negatywnego wpływu na planetę.

Projekt wspiera Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Cel 12