Wyzwanie

System Västtrafik park-and-go zakładający zostawienie samochodu na obrzeżach miasta i dalsza podróż znakomitą siatką komunikacji zbiorowej działa świetnie, ale władze regionu chciały zachęcić do korzystania z niego jeszcze większą grupę dojeżdżających mieszkańców.

Rozwiązanie

W ramach współpracy powstała aplikacja, która dzięki wykorzystaniu Machine Learning, na podstawie historycznych danych, prognozy pogody i kalendarza świąt, przewiduje ilość wolnych miejsc dostępnych na parkingach oraz natężenie ruchu w mieście.

Efekt

Dzięki temu rozwiązaniu planowanie podróży uwzględniającej mieszane środki transportu stało się łatwiejsze. Korzystanie z aplikacji pozwala na oszczędność czasu i zasobów, umożliwia też wdrażanie i rozwój nowych modeli transportu na terenach miast.

Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi
oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

Do góry