Wyzwanie

Bezpieczeństwo pracy przy operowaniu ciężkim sprzętem to nieustająco jedno z największych wyzwań w branżach związanych z budowaniem, transportem czy produkcją. Stworzony dla firmy HIAB projekt „HiVision” przyczynia się jego poprawy, oferując bezpieczne i komfortowe środowisko pracy dla operatorów dźwigów.

Rozwiązanie

Siedząc wewnątrz kabiny, za pomocą Oculus Rift operator może pracować w wirtualnej rzeczywistości. 5 kamer zapewniających 270̊ kąt widzenia to duży krok naprzód w kierunku zmiany placów budowy i innych trudnych środowisk na bezpieczne i zrównoważone miejsca pracy.

Cel 8

Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Do góry