Technologie

.NET 4.6, Konckout.js, 3D Babylon, 3D WebGL, ASP.NET MVC 5, PostgreSQL

Wyzwanie

Największym wyzwaniem klienta była niewystarczająca kontrola nad dźwigami, wykorzystywanymi do załadowywania i rozładowywania. HIAB zrozumiał, że potrzebny mu doświadczony partner biznesowy, który zaproponuje nowatorskie rozwiązanie usprawniające te procesy.

Rozwiązanie

Chcąc jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby klienta i umożliwić kompleksowe zarządzanie sprzętem, Knowit zaproponował zdalne połączenie ze sobą systemów sterowania dźwigami i przeniesienie ich do środowiska chmurowego. Stworzyliśmy dashboardy, dla każdego połączonego urządzenia, które przekazują informacje na temat silnika, statusu żurawia, sygnału GPS, wykrytych błędów etc. Nasze oprogramowanie pozwala na obsługę sprzętu ładującego z kabiny samochodu, nie żurawia, eliminując tym samym konieczność pracy na wysokości.

Korzyści

Połączenie ponad 50 urządzeń zagwarantowało klientowi pełną kontrolę nad sterowaniem dźwigami i pozwoliło na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. Sprawniejsze zarządzanie flotą, obniżenie kosztów operacyjnych oraz atrakcyjny i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika to dodatkowa wartość dodana jaką dostarczył Knowit.

Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność.

Do góry