Wyzwanie

Projekt ElectriCity to stanowi arenę do testowania nowych produktów i usług związnych z transportem pubnlicznym, które w przyszłości mają stać się źródłem inspiracji dla dalszego rozwoju miasta. Nowa trasa autobusowa nr 55 jest obsługiwana przez ciche, bezemisyjne autobusy, które zabierają pasażerów z terminali i są zasilane energią odnawialną.

Rozwiązanie

Knowit wraz ze swoimi partnerami opracował środowisko informatyczne projektu. Zapewnia ono użytkownikom transportu publicznego dostęp do zupełnie nowych usług na pokładzie pojazdów oraz danych, otwierających nowe możliwości rozwoju.

Efekt

Podczas konkursu innowacyjnego, który odbył się w 2015 r., można było pobrać dane z ruchu drogowego w całym zachodnim regionie, dzięki czemu uczestniczące zespoły mogły tworzyć aplikacje do dalszego ulepszania transportu publicznego. W systemie są również plany dotyczące parkingu samochodowego i rowerowego.

ElectriCity zdobyło nagrody, w tym European Solar Prize 2015 w kategorii Transport i Mobilność. Nagroda umotywowana została stwierdzeniem: „Wzorowe zaopatrzenie transportu publicznego w energię odnawialną w ramach współpracy miasta, przemysłu i nauki”.

Do góry