Dla kraju tak zależnego od eksportu jak Szwecja, promowanie odpowiedzialnych praktyk biznesowych oraz oferowanie dobrze funkcjonującej i bezpiecznej infrastruktury IT na potrzeby międzynarodowych umów cyfrowych ma kluczowe znaczenie.

Infrastruktura EKN dla umów cyfrowych składa się z kilku bloków konstrukcyjnych równorzędnie ważnych i strategicznie wyselekcjonowanych i zestawionych tak, by jak najlepiej spełniać wysokie wymagania.

Jednym z nich jest dostarczany przez  SignPort, który umożliwia administratorowi i stronie zewnętrznej bezpieczne podpisywanie umów bez opuszczania usług EKN. Bezpieczny dostęp do szerszego rynku ma ogromną wartość nie tylko dla szwedzkiego eksportu, ale też dla ponad 120 krajów korzystających z tej usługi. Eliminując ryzyko braku zapłaty w transakcjach eksportowych, usługa EKN sprawia, że ​​trudne rynki stają się osiągalne, dostępne i bezpieczne.

To zlecenie realizujemy w ramach oferty Security: Zarządzanie tożsamością i dostępem

EKN promuje odpowiedzialne praktyki biznesowe. W swoich działaniach gwarancyjnych uwzględnia kwestie środowiskowe, prawa człowieka, przeciwdziałanie korupcji i uchylaniu się od opodatkowania, a także promowanie zrównoważonych pożyczek dla uboższych krajów.

Do góry