Przejdź do głównej zawartości
Do strony głównej Knowit

PROJEKT

VIRTAMED

VirtaMed - połączone symulatory medyczne

NAUKI PRZYRODNICZE I OCHRONA ZDROWIA

Tworzone w komputerowej symulacji wirtualne scenariusze treningowe pozwalają chirurgom na trenowanie operacji artroskopowych oraz wielu innych, w pozbawionym ryzyka otoczeniu, zanim zaczną praktykować na żywych pacjentach. Szwajcarska firm VirtaMed produkuje najbardziej realistyczne z dostępnych na rynku symulatorów procedur medycznych.

""

Wyzwanie

Głównym celem projektu było przeniesienie symulatorów na nowy poziom, poprzez połączenie ich w globalną sieć z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych.


Rozwiązanie

Symulatory VirtaMedu, w połączeniu z opartymi o Chmurę rozwiązaniami zapewnionymi przez Knowit, mają potencjał zrewolucjonizowania nauczania medycyny. Produkty te pozwalają profesjonalistom na trenowanie technik operacyjnych w kontrolowanym i nieobarczonym ryzykiem środowisku.

Na uczenie się i popełnianie błędów bez inwazyjnych konsekwencji. Dzięki tym możliwościom Connect może posunąć naprzód ewolucję edukacji personelu medycznego i stać się istotnym elementem jego szkolenia.

""
""

Efekt

W czasie procesu digitalizacji skupiliśmy się na ważnym aspekcie: bezpieczeństwie. Poszukiwaliśmy rozwiązania, które pozwoliłoby na stabilne połączenie i wymianę danych. Z tego powodu wybraliśmy najwyższy dostępny standard, szyfrowanie https, certyfikaty x.509, a całość oparliśmy na sprawdzonym hostingu – Microsoft Azure. W konsekwencji VirtaMed nie musi się martwić o żadne ataki online czy bezpieczeństwo przesyłanych danych.

 


Korzyści

Połączone symulatory chirurgiczne znacząco wpłyną zarówno na mentorów, jak i na uczących się zawodu chirurgów. Sesje treningowe zmieniają się z jednorazowych wydarzeń, przechowywanych w pamięci pojedynczych urządzeń, w dostępne globalnie narzędzia dla wszystkich użytkowników symulatorów. Dzielenie się tymi zasobami i udostępnianie ich każdemu, kto chce podnieść swoje chirurgiczne umiejętności, podnosi – docelowo – jakość opieki medycznej oraz zdrowie pacjentów w ogóle.

To podejście jest spójne ze wspólną dla VirtaMed i Knowit ambicją tworzenia pozytywnej wartości oraz pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia

Jego celem jest zapewnienie wysokiej jakości życia i dobrego zdrowia ludziom w każdym wieku. Rozwiązania Chmury oraz narzędzia takie jak symulatory VirtaMed przyczyniają się do podniesienia standardu opieki medycznej, a przez to ludzkiego zdrowia i przetrwania. 

Cel 3