Zrównoważony rozwój

Rola Knowit jako wiodącej firmy konsultingowej w sektorze cyfryzacji zyskuje na znaczeniu z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Tutaj możesz przeczytać, jak przyczyniamy się do kreowania bardziej zrównoważonej i humanitarnej przyszłości.

girl wishing on a dandelion

Wizja, strategia i cele zrównoważonego rozwoju

Ogólnym celem zrównoważonego rozwoju Knowit jest wdrażanie Agendy 2030 ONZ i rozwój społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnego wpływu na środowisko i klimat oraz przeciwdziałania wykluczeniu. Cele te chcemy realizować wspólnie z naszymi klientami i partnerami. 

a swedish summerhouse in the archipelago

Nasza praca na rzecz zrównoważonego rozwoju

Pracując nad rozwiązaniami w zakresie cyfryzacji i innowacji przyczyniamy się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Tutaj możesz przeczytać o naszym wkładzie w tworzenie bardziej zrównoważonej przyszłości. 

ope eye icon

Jesteśmy twórcami zrównoważonej przyszłości

Dzięki naszym rozwiązaniom cyfrowym, wspólnie z klientami i partnerami, umożliwiamy rozwój całego społeczeństwa. Naszą pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju podsumowujemy w raporcie rocznym. Można tam znaleźć szczegółowe informacje o tym, jak pracujemy na rzecz zapewniania zdrowego środowiska pracy, równości płci, zmniejszenia emisji dwutlenku węglai wiele więcej. Można również skontaktować się z nami i zgłosić pytania dotyczące zrównoważonego rozwoju. 

Business Playbook

Nasze raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju opierają się na czterech filarach

Knowit współpracuje z Exponential Roadmap Initiative. Ich 1.5°C Business Playbook to solidny przewodnik dla firm każdej wielkości, które chcą aktywnie działać na rzecz osiągnięcia celu 1,5 stopnia. Knowit wykorzystuje cztery filary przewodnika do tworzenia raportów nie tylko na temat negatywnego i pozytywnego wpływu firmy na klimat, ale także ogółu prac w obszarze zrównoważonego rozwoju.

water dam

Filar 2 | Droga do łańcucha wartości przyszłości

Naszym celem jest maksymalizacja pozytywnego wpływu Knowit na tworzenie łańcucha wartości oraz ograniczanie negatywnego wpływu poprzez współpracę z dostawcami i doradcami wyznającymi te same fundamentalne wartości co my. Przeczytaj o naszych działaniach, celach i postępach w ramach tworzenia łańcucha wartości.

woman in a blue dress riding a bike

Filar 3 | Droga do biznesu przyszłości

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu w zakresie innowacji i cyfryzacji możemy pomóc zarówno klientom, jak i całemu społeczeństwu w opracowaniu zrównoważonych inteligentnych rozwiązań dla wyzwań społecznych związanych m. in. z klimatem, energią, środowiskiem i cyberbezpieczeństwem. Przeczytaj o naszych działaniach, celach i postępach. 

landscape seen from above

Filar 4 | Droga do społeczeństwa przyszłości

Wraz z naszymi partnerami przyczyniamy się do realizacji 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz dziesięciu zasad, które są związane z międzynarodowymi konwencjami dotyczącymi praw człowieka, prawa pracy, środowiska i walki z korupcją. Przeczytaj o naszych inicjatywach ipartnerstwach, które mają pomóc w przyspieszeniu realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Skontaktuj się z nami
Joakim Pilborg
Head of Sustainability

Do góry