Headline

Cyfrowy świat umożliwia ludziom i firmom tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji na coraz to nowe sposoby. Na rynku nieustannie pojawiają się technologiczne nowinki. Duże tempo pojawiania się innowacji oraz oczekiwania konsumentów narzucają wymagania w zakresie dostępności, integralności i poufności informacji.

Knowit wyposaża klientów w narzędzia do zarządzania ryzykiem. Ustala mechanizmy i procesy, zabezpiecza technologie zgodnie z celami biznesowymi i wspiera zabezpieczenie ryzyk w środowiskach IS/IT.

Zarządzanie ryzykiem IS / IT

Przejście od papierkowej roboty do praktycznej pracy.

Bezpieczeństwem trzeba zarządzać zawsze. Wymagania wobec tego procesu mogą być wewnętrzne i wynikające z analizy ryzyka lub zewnętrzne i wynikające z potrzeby zapewnienia zgodności z konkretnymi wytycznymi. W Knowit wierzymy, że zorientowane na zarządzanie ryzykiem podejście do kwestii bezpieczeństwa pozwala na świadome zrównoważenie relacji pomiędzy inwestycjami w bezpieczeństwo, a gotowością organizacji do podjęcia ryzyka. Nasze podejście do zarządzania ryzykiem IS / IT opiera się na metodach, narzędziach i doświadczeniu, które pozwalają przejść od pracy papierkowej do pracy praktycznej.

Usługi i oferty:

  • Zarządzanie bezpieczeństwem IS / IT
  • Zarządzanie zgodnością
  • Implementacja sposobu pracy zorientowanego na bezpieczeństwo

Security Assurance

Pewność w świecie słabych punktów.

Zagrożenia IS / IT dla organizacji i środowisk IT wzrastają. Knowit zapewnia wiedzę, narzędzia i metody świadczenia proaktywnych usług oceny identyfikujących luki w środowiskach IT o znaczeniu krytycznym. W przypadku naruszeń służymy certyfikowanymi usługami wykrywania ich źródeł oraz wsparciem w reagowaniu na incydenty. W odpowiedzi na pojawiające się nieustannie zagrożenia przygotowaliśmy dla naszych klientów pakiet Security Assurance.

Usługi i oferty:

  • Oceny bezpieczeństwa technicznego - test penetracyjny, karta wyników bezpieczeństwa, skanowanie ASV, OWASP
  • IT Forensics


Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu!

Do góry