Krótkie informacje

  • Założona w 1990 r.
  • Oferuje rozwój systemów na zamówienie i usługi w zakresie komunikacji cyfrowej opartej na danych, internetu przedmiotów, chmury i doradztwa w zakresie zarządzania
  • Firma ma siedzibę w Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, Niemczech i Polsce
  • Zatrudnia około 3800 pracowników
  • Per Wallentin jest dyrektorem generalnym i prezesem
  • Notowana na NASDAQ OMX Sztokholm od 1997 r.

Nasze działania

Knowit jest firmą doradczą, która wspiera swoich klientów w cyfrowej transformacji. Firma opracowuje zrównoważone i innowacyjne rozwiązania dla swoich klientów, które przyczyniają się do zwiększenia ich wartości biznesowej.

Knowit wyróżnia się wśród firm konsultingowych zdecentralizowaną organizacją i sprawną metodą pracy przy projektach dla klientów.

Obszary biznesowe

Działalność firmy podzielona jest na cztery obszary biznesowe: Rozwiązania, Doświadczenie, Łączność i Wgląd, które koncentrują się odpowiednio na rozwoju systemów, doświadczeniach klientów opartych na danych, internecie przedmiotów, chmurze i doradztwie w zakresie zarządzania. Kompetencje z różnych obszarów biznesowych są często łączone w projektach klientów.

Klienci

Szeroka, ale wyspecjalizowana oferta Knowit sprawia, że klienci reprezentują wiele różnych sektorów, między innymi sektor publiczny, bankowość i finanse, handel detaliczny i firmy usługowe, przemysł i telekomunikacja.

Atrakcyjne miejsce pracy

Wśród studentów i młodych profesjonalnych konsultantów, Knowit jest najbardziej atrakcyjnym miejscem pracy zarówno w Szwecji, jak i w regionie nordyckim.*

* Według badań firmy Universum zajmującej się budowaniem wizerunku marki pracodawcy. Ankiety są wszechstronne i obejmują zagadnienia kariery, życia zawodowego i perspektyw na przyszłość.

Do góry