Wyzwanie

Wyzwanie stworzenia spójnej wizji i strategii rozwoju i koordynacji kilku projektów IoT prowadzonych równocześnie. Celem było takie skoordynowanie i zarządzenie wdrożeniami, które pozwoli zmaksymalizować efekt planowanych wdrożeń.

Stworzona przez HSY i Knowit strategia wspiera innowaycjność i współpracę, co wzmocniło pozycję rządowej agencji jako lidera rozwoju w swojej dziedzinie.

Wypracowane w ramach współpracy rozwiązania wspierają realizację Celu 6. - Czysta woda i dobre warunki sanitarne

Do góry