Wyzwanie

Szwedzki startup Heliospectra rozwija system oświetlenia na potrzeby uprawy szklarniowej. Głównym celem jest znaczące zmniejszenie zużycia energii, bez uszczerbku na tempie wzrostu i jakości doświetlanych roślin.

Rozwiązanie

W projekcie badane było wykorzystanie czujników zbierających informacje o częstotliwości i natężeniu światła, temperaturze i wilgotności powietrza. Zbierane dane umożliwiają stworzenie systemu oddziałującego na każda z lamp z osobna i dopasowanie jej pracy do potrzeb roślin. Powstał tez system obrazowania 3D, pozwalający na porównanie tempa wzrostu roślin w różnych warunkach oświetleniowych

Efekt

Powstały w efekcie system umożliwia nie tylko produkcję żywności uniewależnioną od warunków atmosferycznych, ale również oszczędności energetyczne - a to stanowi krok w kierunku bardziej rozsądnego zarządzania zasobami naturalnymi.

Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Do góry