Wyzwanie

W tym projekcie zostało przed nami postawione bardzo konkretne zadanie – rozwiązanie problemu jak można śledzić i kontrolować dobrobyt i stan żyjącego w Universeum stada rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków.

Rozwiązanie

Z ratunkiem przybyła technologia IoT. Ponieważ każdy ptak musi jeść, zwierzęta zostały zaopatrzone w RFID, a dodanie sensorów do karmideł umożliwiło obsłudze monitorowanie stada w nieinwazyjny sposób. W ramach projektu powstała dodatkowo aplikacja, dzięki której odwiedziny ekosystemu zamieniają się w dydaktyczne doświadczenie obcowania nie tylko z naturą, ale też technologią.

Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie
oraz wspierać innowacyjność

Do góry